02/962 50 71       office@metroreklama.com


Проучвания и статистика

Справка човекопоток 2020
Справка човекопоток март 2018
Справка човекопоток ноември 2017
Писмо Метрополитен 2019
Писмо Метрополитен 2018
Справка човекопоток, януари, 2017
Справка човекопоток, август, 2016
Справка човекопоток, май, 2016
Справка човекопоток, ноември, 2014
Справка човекопоток, февруари - май, 2014
Изследване на значимостта на метрото в София като канал за реклама 2019
Месечна справка за броя превозени пътници през януари 2011
Ползване на софийското метро - съотношение между мъже и жени
Демографски профил на ползващите метрото в град София
Профил на пътуващите с метро, март - април 2009
Профил на пътуващите с метро, март - април 2008
Профил на пътуващите с метро, януари - февруари 2008
Профил на пътуващите с метро, лято 2007
Профил на пътуващите с метро, лято 2006
Профил на пътуващите с метро, март 2005
Оценка на рекламите в метрото - март 2005
Профил на пътуващите с метро, октомври 2003