02/962 50 71       office@metroreklama.com


Как да използвате QR код във вашата рекламна кампания?

QR кодове в статичните рекламни носители – защо са необходими?

QR кодовете и други видове безконтактни интерактивни елементи във външните рекламни кампании са ключов показател за ангажиране вниманието на новото поколение потребители. Въпреки че наблюдаваме все по-нарастваща цифровизация на рекламните носители, предобладаващата част от тях (не само в България, но и по света) са все още статични.

Използването на QR кодове във външната реклама става все по-популярно по няколко причини, сред които е и потенциалът им за анализиране на данни. На базата на различни проучвания, може да се заключи, че около 30% от потребителите използват такива кодове ежеседмично, като тази тенденция нараства. Именно поради това, добавянето на такъв компонент към статичен рекламен носител може значително да увеличи шанса за успех на рекламодателите.

А ето и няколко идеи как да използвате QR код във вашата реклама:


« Назад към всички публикации