02/962 50 71       office@metroreklama.com


До каква степен потребителите се доверяват на различните рекламни платформи?

Драстичните промени в начина на живот и общуването доведоха със себе си и значителни промени в поведението на аудиториите. В следствие на това, над 90% от хората през последната година са предприели покупки от непознати за тях до този момент брандове, откривайки нови продукти и марки, на които може да се разчита. Успоредно с това, над 85% от потребителите са били разочаровани от добре познати компании, които обаче не са успели да се адаптират в новосъздалата се обстановка и не са оправдали тяхното доверие (с наличност на продукти, доставки, обслужване по време на пандемия и т.н.).


В следствие на пандемията:
???? 95% от потребителите вече са се насочили към и са изградили отношения с нови брандове;
???? 61% от хората днес са по-склонни да обмислят до каква степен се доверяват на даден бранд, а за 81% това е решаващ фактор за реализирането на покупка.

Изграждането на силен бранд, който печели доверие е комплексна задача, за чието изпълнение следва да се използват различни канали и платформи. Ето с какво доверие се ползват самите те сред потребителите:

« Назад към всички публикации