02/962 50 71       office@metroreklama.com


OUT OF HOME - Важен компонент от медиа микса за 2021г.

Външната реклама е не просто ефективна сама по себе. Тя е най-ефективният offline канал за подсилване на рекламата в другите медии – интернет, телевизия, радио, преса. Според изследване на Nielsen присъствието на външна реклама в медийния микс повишава 4 пъти ефективността на онлайн рекламата в сравнение с другите традиционни медии, а в инфографиката виждате и останалата статистика.

Данните са особено валидни през 2021 г., когато излизането навън и пътуванията са желано и чакано събитие от всички. Метрореклама разполага с ефективни рекламни позиции на територията на страната – използвайте ги в маркетинговия микс тази година, за да подсигурите успеха на бранда си.« Назад към всички публикации