02/962 50 71       office@metroreklama.com


Хиперлокалната външна реклама – ПРЕДИМСТВОТО НА БЛИЗОСТТА


В последните години хиперлокалната външна реклама набира сериозна популярност по света, а все повече и в България. Пандемията ни затвори по кварталите за месеци наред и с това ни припомни, че често най-близките ни хора са тези, които са най-близо до нас физически. Послания, насочени конкретно към местните жители на населено място или квартал, носят усещане за лично и специално отношение, в което аудиторията лесно се припознава, а това скъсява дистанцията с продукта, услугата или бранда.


« Назад към всички публикации