На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

One Smart Star в метрото

21.04.2016
Метрото е добро начало за всяко бизнес начинание! Именно този е рекламния канал, който One Smart Star избраха, за да представят своите услуги и различни приложения, улесняващи потребителите.
бг | en