На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Нови нестандартни места за реклама в КАУФЛАНД

18.04.2016

НОВИ НЕСТАНДАРТНИ МЕСТА ЗА РЕКЛАМА
на територията на магазини КАУФЛАНД

бг | en