На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Метрореклама набира оферти за изготвяне на проекти и цялостни проектни документации.

12.01.2016
В срок до 22.01.2016 год. очакваме Вашите оферти за изготвяне на проекти и цялостни проектни документации, необходими при внасяне на заявления за разрешения за поставяне на РИЕ тип „Пиза“ и тип „Светеща кутия“. Офертите да бъдат за съоръжения в обекти с местоположение гр. София, съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, както и за съоръжения, намиращи се извън гр. София, съгласно разпоредбите, действащи на териториите на съответните общини.

Вашите оферти в електронен вид очакваме на e-mail: office@metroreklama.com, на вниманието на Нели Христова, отдел Бизнес развитие.

Телефон: +359 2 962 50 71
бг | en