На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

С автобус и метро можеш да стигнеш надалеч!

31.05.2013
Най-сигурният начин рекламата Ви да е във всяка точка на града е да комбинирате метро и автобуси. 

Така печелите и горната, и долната земя!
 
Вижте последните кампании, реализирани от Метрореклама. Цък тук!

Очакваме всички Ваши идеи и заявки! 
бг | en