На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Реклама от 5лв на ден!

13.02.2013
5,15,30лв. Къде ли не си ги дал. По-добре да е за реклама!

Как и къде вижте тук!
 
Очакваме всички Ваши идеи и заявки!
бг | en